Bangkok Hypnosis

The Ladder

تمرين شناخت

در داخل قصر اتاقي است كه مركز شناخت است. يك تيم پنج نفره در اين مركز فعاليت مي كنند.

اعضاي اين تيم عبارتند از: شمس وزير، قم وزير، هدهد، عارف، و باد.

سنگ بناي قضاوت درست و تصميم گيري صحيح راجع به هر موضوعي، داشتن شناخت جامع و دقيق در ارتباط با آن موضوع است. ما زماني مي توانيم شناخت دقيق و درستي از موضوعات داشته باشيم كه بتوانيم آنها را از زواياي مختلف ببينيم. در اين تمرين شما با نگاه كردن از ديد هر كدام از اين نقش ها، عادت ديدن هر موضوع از زاويه هاي مختلف را در خود ايجاد مي كنيد.

تمرين شمس وزير

شمس وزير سمبل تفكر مثبت و خوش بيني است.

تفكر مثبت يعني ديدن نيمه پر ليوان. افرادي كه در حالت تفكر مثبت هستند وجه مثبت جهان را مي بينند و به رسيدن به هدف ها و محقق شدن روياها ايمان و اعتقاد دارند.  با بودن تفكر مثبت است كه افراد هدف گذاري و برنامه ريزي مي كنند.

فايده هاي شمس وزير

ü      شور و شوق و انگيزه بيشتر

ü      انعطاف و قدرت بيشتر

سه تصميمي را كه با انگيزه بالا، گرفتيد را با پيامدهاي آن بنويسيد.

تصميم ها

پيامدها

1.

2.

3.

 ———-

سه تصميمي را كه با انگيزه پايين، گرفتيد را با پيامدهاي آن بنويسيد.

تصميم ها

پيامدها

1.

2.

3.

 ——–

در قالب شمس وزير قرار گرفته و از ديد او به خودتان نگاه كنيد.

چه احساسي داريد؟

چه فكرهايي داريد؟

 

 ——–

در قالب شمس وزير قرار گرفته و از ديد او به جهان نگاه كنيد.

چه احساسي داريد؟

چه فكرهايي داريد؟

 

 ———-

در قالب شمس وزير قرار گرفته و از ديد او به ديگران نگاه كنيد.

چه احساسي داريد؟

چه فكرهايي داريد؟

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: